Skip to content Skip to footer

W jakiej formie można prowadzić firmę w Polsce?

W Polsce istnieje kilka form prawnych, które możesz wybrać, prowadząc działalność gospodarczą. Forma prawna zależy od wielu czynników, takich jak oczekiwana skala działalności, liczba właścicieli, preferencje dotyczące odpowiedzialności prawnej i podatkowej, a także dostępny kapitał.

Oto główne formy prawne działalności gospodarczej w Polsce:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – najprostsza i najczęściej wybierana forma prowadzenia firmy przez jedną osobę. Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.
 • Spółka cywilna – forma działalności dla dwóch lub więcej osób, które nie posiadają osobowości prawnej. Partnerzy spółki cywilnej dzielą się zyskami, ale też odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
 • Spółka jawna – spółka osobowa, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem. Spółka jawna posiada zdolność prawną i ma status przedsiębiorcy.
 • Spółka partnerska – specjalna forma spółki dla wykonywania wolnych zawodów (np. dla lekarzy, prawników, architektów). Odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona do majątku spółki, z wyjątkiem odpowiedzialności za błędy zawodowe, za które odpowiadają partnerzy.
 • Spółka komandytowa – spółka osobowa, w której co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a co najmniej jeden (komandytariusz) ogranicza swoją odpowiedzialność do sumy komandytowej wpisanej do rejestru.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – jedna z najpopularniejszych form działalności gospodarczej. Spółka z o.o. ma osobowość prawną, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. Ta forma jest odpowiednia dla większych przedsięwzięć, wymagających znacznego kapitału.
 • Spółka akcyjna (S.A.) – forma prawna przeznaczona głównie dla dużych przedsięwzięć, które mogą chcieć pozyskać kapitał poprzez publiczną emisję akcji. Spółka akcyjna ma osobowość prawną, a odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wartości posiadanych akcji.
 • Spółka komandytowo-akcyjna – hybryda spółki komandytowej i spółki akcyjnej, gdzie co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem (komplementariusz), a pozostali są akcjonariuszami i odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Każda z tych form prawnych ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej dla Twojego biznesu powinien być dokładnie przemyślany, najlepiej z pomocą prawnika lub doradcy podatkowego.

Przy jakich dochodach trzeba założyć działalność?

W Polsce decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej nie jest bezpośrednio związana z określoną kwotą dochodów, ale przede wszystkim z rodzajem wykonywanej działalności i formą, w jakiej te zarobki są osiągane. Oto kilka sytuacji, które mogą wymagać założenia działalności gospodarczej:

 • Prowadzenie regularnej działalności zarobkowej – jeśli planujesz stale / regularnie świadczyć usługi lub sprzedawać produkty, założenie działalności gospodarczej może być konieczne. Regularność i ciągłość dochodów z tej działalności zazwyczaj sugeruje potrzebę formalnego zarejestrowania firmy.
 • Wymogi prawne i umowne – w niektórych branżach konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej wynika z przepisów prawnych lub jest wymagana przez kontrahentów w ramach zawieranych umów.
 • Osiąganie dochodów powyżej określonego progu – chociaż nie ma ściśle określonej kwoty zarobków, od której trzeba założyć działalność, to osoby osiągające przychody wyższe niż mało znacząca kwota mogą być zobowiązane do opłacania podatków. Warto tu konsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże ocenić, czy konieczne jest zarejestrowanie działalności.
 • Optymalizacja podatkowa – dla niektórych osób założenie działalności gospodarczej może być korzystne podatkowo, nawet jeśli zarobki są niskie. Możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz korzystniejsze stawki podatkowe mogą stanowić zachętę do formalizacji działalności.
 • Wymogi ZUS – założenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co dla niektórych może być również motywacją do formalnego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Decyzja o założeniu działalności gospodarczej powinna być podjęta po analizie własnej sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej.

Zostaw komentarz